Who We Are

พ่อสุวิช ธนาคุณ


กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ เริ่มอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยการปลูกข้าวมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนมาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากวิถีแบบชาวบ้าน มาสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตขายให้ได้จำนวนเยอะๆ โดยเร่งทุกอย่างให้ได้ผลผลิตมากที่สุด ใช้ทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า รวมทั้งเมล็ดพันธ์ที่ปรับแต่งแล้ว เมื่ออยู่กับสารเคมีเหล่านี้มาเป็นเวลานาน เริ่มรู้ถึงความผิดพลาด จึงคิดที่จะทำตามแนวทางการเกษตรอินทรีย์ ตามแบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

What We Do

ORGANIC

RICE

ORGANIC

FRUITE

ORGANIC

VEGETABLES

ORGANIC

PRODUCT

YASOTHON : LAND OF ORGANIC

INTERNATIONAL CERTIFICATE

Our Product

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ORGANIC JASMINE RICE

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 • Available Products : Organic Jasmine Rice


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ORGANIC RED JASMINE RICE

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  : ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์

 • Available Products : Organic Red Jasmine Rice


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ORGANIC RICEBERRY RICE

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  :  ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

 • Available Products :  Organic Riceberry Rice


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

สบู่น้ำมันรำข้าวออร์แกนิค ORGANIC RICE BRAN OIL SOAP

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  :  สบู่น้ำมันรำข้าวออร์แกนิค

 • Available Products : Organic Rice Bran Oil Soap


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

ข้าวกาบงผงออร์แกนิค ORGANIC GABA RICE INSTANT MEAL

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  :  ข้าวกาบาผงผงพร้อมชงดื่มออร์แกนิค

 • Available Products :  Organic GABA Rice Instant Meal


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

พริกชี้ฟ้าอินทรีย์ ORGANIC CHILLI

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  : พริกชี้ฟ้าอินทรีย์

 • Available Products : Organic ฺChilli


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

ผักกาดหอมอินทรีย์ ORGANIC LETTUCE

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  :  ผักกาดหอมอินทรีย์ 

 • Available Products : Organic ฺLattuce


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

แตงโมอินทรีย์ ORGANIC Watermelon

0 out of 5


 • สินค้าพร้อมจำหน่าย  : แตงโมอินทรีย์

 • Available Products : Organic Watermelon 


 • ดูรายชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีจำหน่าย (ด้านล่าง)
 • See a List of Organic Groups with Products (below)

 • YASOTHON : LAND OF ORGANIC
 • ยโสธร : แผ่นดินเกษตรอินทรีย์

 

การทำเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผ่านการผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น (รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม GMO) จะไม่ผ่านการฉายรังสี ไม่เพิ่มเติมสิ่งปรุงแต่งลงไปในอาหาร ถ้าเป็นอาหารที่มาจากการทำปศุสัตว์ก็จะต้องไม่มีการใช้สารปฏิชีวภาพ ไม่ใช้สารเร่งฮอร์โมน และต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารที่มีสุขอนามัย โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งการปลูก การสีข้าว เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ

อาหารออร์แกนิค (Oranic Food) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาหารเกษตรอินทรีย์”
การรับประทานอาหารออร์แกนิค นอกจากจะช่วยต้านโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ภูมิแพ้ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังทำทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไป เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการยังคงความสมบูรณ์ และมีความสดได้นานกว่าอาหารทั่วไป อาหารออร์แกนิคจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารทั่วไป โดยพืชผักที่ปลูกโดยวิธีออแกนิคจะมีวิตามินซีสูงกว่าพืชที่ปลูกทั่วไปถึง 27% มีธาตุเหล็กมากกว่า 21% และมีแมงกานีสมากถึง 29% เลยทีเดียว (จากผลการวิจัยโดย The Soil Association ประเทศอังกฤษ)

อาหารออร์แกนิค จำพวกข้าว ผักและผลไม้ จะมีความเสี่ยงจากสารเคมี และยาฆ่าแมลงต่ำกว่าร้อย 30 เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป ในขณะที่หมู และไข่ ไก่อินทรีย์นั้นจะมีสารต้านแบคทีเรียน้อยกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไป 33% หากเราบริโภคอาหารทั่วไป ปริมาณของสารที่ตกค้างซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงในสินค้าบางชนิด มีค่าเกินสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้น อาหารออร์แกนิค จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

อาหารออร์แกนิค ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต เพราะอาหารออร์แกนิคนั้น นอกจากจะมุ้งเน้นให้ผู้บริโภค และผู้ทำการผลิตให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยลดมลพิษให้กับธรรมชาติเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆ นั้นจะก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ในน้ำ และในอากาศ ซึ่งกว่าจะย่อยสลายไปได้บางทีก็อาจใช้ระยะเวลาเป็นสิบๆ ปี ซึ่งวิธีการปลูกแบบธรรมชาตินี้เองจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียไป เพราะนอกจากจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆแล้ว ยังช่วยลดมลพิษต่างๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามอาหารออร์แกนิคก็มิใช่อาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่ อาหารออร์แกนิค มีสารเจือปนที่เป็นธรรมชาติ อย่างแบคทีเรียที่ไม่ใช่สารแปลกปลอมที่เกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งแปลกปลอมทางธรรมชาติ ที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมไปถึงแบคทีเรียบางประเภทที่ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล

NEWS BLOG

YOSOTHON : LAND OF ORGANIC

น้ำนารีสอร์ท

Read More
น้ำนารีสอร์ท

เดอะเซน โฮเต็ล

Read More
เดอะเซน โฮเต็ล

ฉัฐพิมานรีสอร์ท

Read More
ฉัฐพิมานรีสอร์ท

โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

Read More
โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

บ้านคุณย่า ยโสธร

Read More
บ้านคุณย่า ยโสธร

ร้านเลิฟลี่เค้ก ยโสธร

Read More
ร้านเลิฟลี่เค้ก ยโสธร

โรงแรมช้างใหญ่ใจดี ยโสธร

Read More
โรงแรมช้างใหญ่ใจดี ยโสธร

โรงแรมออคิดการ์เด้น

Read More
โรงแรมออคิดการ์เด้น

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ

Read More
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ

ร้านอาหาร หม่องแซ่บ

Read More
ร้านอาหาร หม่องแซ่บ

Voyage of the day


LAND OF ORGANIC


ท่องเที่ยวเมืองเกษตรอินทรีย์ สัมผัสบรรยากาศเรียบง่าย


กับไลฟ์สไตล์บนแผ่นดินแห่งออร์แกนิค

简体中文EnglishFrançaisDeutsch日本語ไทย
X