CONTACT

สำนักงานจังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดโสธร

045-715523

เสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำต่อเราติดต่อ : หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานจังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดโสธร

สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ศาลากลางชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

เลขที่ 125 หมู่ 5 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045- 715523

045-773020

045-712664

0-4558-6063, 0-4558-6066

Fax : 0-4558-6067

Email : –

Web : www.yasothon.go.th

Email : –

Web: www.yasothon.doae.go.th/

Email : –

Web: www.yasothon.cdd.go.th/

Email : ys_ops@moc.go.th

Web: www.aecthaibiz.com/yasothon

简体中文EnglishFrançaisDeutsch日本語ไทย
X